Blog Archives

ขอเชิญร่วมงาน…Thailand Lean Award 2022 รอบชิงชนะเลิศ


Thailand Lean Award 2022 รอบชิงชนะเลิศ

รับสมัครผลการดำเนินงานระบบ Lean เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล Thailand Lean Award 2022


ใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร Thailand Lean Award 2022

ขอเชิญฟัง… เกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Lean Award 2022


ขอเชิญฟัง… เกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Lean Award 2022

ขอเชิญ องค์กรส่งผลการดำเนินงานระบบลีน เข้าประกวดเพื่อรับ Thailand Lean Award 2021


สูจิบัตรสมัครรับรางวัล Thailand Lean Award 2021

กำหนดการ Thailand Lean Award 2021…Update


กำหนดการ Thailand Lean Award 2021…Update

ขอเชิญ…ส่งผลงาน Lean model line ดีเด่น เข้าร่วมประกวด เพื่อรับ Lean Model Award 2020


รายละเอียดและใบสมัคร Lean Model Award 2020