:ผลการประกวด:

ผลการประกวด Thailand Lean Award

ครั้งที่ 1  วันที่ 7 ตุลาคม  2551

องค์กรที่ประสบผลสำเร็จจากการทำ Lean เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Best Practice ผลงานแห่งความสำเร็จจากการนำเทคนิคและวิธีการของ Lean ไปลดความสูญเปล่าต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตขององค์กร

บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด

บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์ จำกัด

บริษัท ก้องภพ อาหารแช่แข็ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

 

ครั้งที่ 2  วันที่ 28 สิงหาคม 2552

¡  Silver Award

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

¡  Bronze Award

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

¡  Certificate

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดาสโก้ จำกัด

บริษัท พรีแพ็คประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด

¡  Booth Vote

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

 

ครั้งที่ 3 วันที่ 10 กันยายน 2553

¡  Silver Award

บริษัท เบรดี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

¡  Bronze Award

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

 

ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2554

¡ Golden Award

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

บริษัท วี.ที การ์เม้นท์ จำกัด

¡ Silver Award

บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

(สายงานระบบ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ สาขาแจ้งวัฒนะ)

¡ Bronze Award

บริษัท ซีพี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด

¡  Booth Vote

บริษัท ซีพี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

ครั้งที่ 5 วันที่ 22 กันยายน 2555

5 องค์กรที่ผ่านเข้านำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ Thailand Lean Award 2012

¡  บริษัท คราฟท์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

¡  บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

¡  บริษัท ซีพี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สุราษฎร์ธานี)

¡  บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

¡  บริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

 

ประเภทรางวัล

  • Diamond Award
  • Golden Award
  • Silver Award
  • Bronze Award
  • Certificate
  • Booth Vote