นโยบาย Cookies

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ (cookies) เพื่อเก็บสถิติการเยี่ยมชมไว้ใช้สำหรับการพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ ให้สามารถบริการผู้เยี่ยมชมได้ดียิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์เราได้ใช้บริการจาก Google Analytics ซึ่งใช้คุกกี้ (cookies) ในการเก็บสถิติการเยี่ยมชม ซึ่งการใช้งานคุ้กกี้นี้ทางเว็บไซต์เราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านได้ยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้ (cookies) คืออะไร?

คุกกี้ (cookies) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทน เช่น จาก Google Analytics เป็นต้น

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

  • อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
  • หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา
  • เนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

เมื่อมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์เราอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน "การตั้งค่า" ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้ (กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง)

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้ (กรุณาคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน)

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้ (กรุณาคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)