ประวัติที่ปรึกษา

กรณ์เดช ธนภณพงศ์

กรณ์เดช ธนภณพงศ์

การศึกษาสูงสุด

ระดับ ปริญญาโท
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

การฝึกอบรม ความรู้และการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการจัดการอุตสาหกรรม (TPM, Lean, 5S, Kaizen, QC)

ประเภทอุตสาหกรรมที่เคยเข้าให้คำปรึกษาและให้ความรู้

  • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารคน
  • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  • อุตสาหกรรมพลาสติก
  • อุตสาหกรรมเคมี
  • อุตสาหกรรมยานยนต์
  • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์
  • อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์


นัดหมายการให้คำปรึกษาออนไลน์​

< < ดูประวัติที่ปรึกษาท่านอื่น​