ประวัติที่ปรึกษา

ยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ

ยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ

การศึกษาสูงสุด

ระดับ ปริญญาโท
สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

  • ระบบการจัดการแบบญี่ปุ่น (5S, Kaizen , QCC)
  • ประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักร

ประเภทอุตสาหกรรมที่เคยเข้าให้คำปรึกษาและให้ความรู้

  • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
  • อุตสาหกรรมอาหาร และ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
  • อุตสาหกรรมภาคบริการงานสำนักงาน
  • อุตสาหกรรมลิฟต์และบันไดเลื่อน และ เครน
  • อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์
  • อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ


นัดหมายการให้คำปรึกษาออนไลน์​

< < ดูประวัติที่ปรึกษาท่านอื่น​