ขั้นตอนการให้บริการ

การให้คำปรึกษา (Consult)

  1. ลูกค้าติดต่อสอบถาม
    admin.sc@tpa.or.th 02-717-3000
  2. ส่งแบบประเมินบริษัทเบื้องต้นให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด
    ดาวน์โหลดไฟล์แบบสอบถามข้อมูลบริษัทเบื้องต้น
  3. นัดหมายวัน Fact finding
  4. Fact finding ที่สถานประกอบการ
  5. ส่งข้อเสนอให้ลูกค้า เพื่อพิจารณา