ขั้นตอนการให้บริการ

การจัดอบรม In-house

  1. ลูกค้าติดต่อสอบถาม
    admin.sc@tpa.or.th 02-717-3000
  2. ส่งแบบสำรวจการอบรมให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด และส่งกลับให้ผู้ประสานงาน
    ดาวน์โหลดไฟล์แบบสำรวจ Inhouse
  3. ส.ส.ท. จัดทำหลักสูตร กำหนดวิทยากร ส่งให้ลูกค้า
  4. ลูกค้าส่งใบยืนยันการจัดอบรม
    ดาวน์โหลดไฟล์ใบแจ้งยืนยันการจัดอบรม