ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ… “Lean อย่างไร ? ให้องค์กรกำไร”

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ… “Lean อย่างไร ? ให้องค์กรกำไร” & เสวนาพิเศษ “แนวคิดการบริหารยุคใหม่ภายใต้การนำระบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองค์กร” เคล็ด (ไม่) ลับ มุ่งสู่ Thailand Lean Award 2017 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้จากเอกสารประกอบ บรรยายพิเศษ…Lean อย่างไร ให้องค์กรกำไร