Home › Monthly Archives › มกราคม 2015

ประกาศผล ผลงาน QCC ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง Thailand Quality Prize 2015

ประกาศผล ผลงาน QCC ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เข้าสู่การนำเสนอผลงาน QCC รอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดผลงาน  Thailand Quality Prize 2015

รายละเอียด Download ได้ที่นี่ >>> ประกาศผล ผลงาน QCC ผ่านการตรวจผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ Thailand Quality Prize 2015 (1591)