Home › Monthly Archives › ธันวาคม 2017

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2018…ผลงาน QCC ผ่านรอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2018 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง