Home › Monthly Archives › กันยายน 2017

เชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน Thailand Quality Prize 2018 รอบคัดเลือก วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2560

เชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน Thailand Quality Prize 2018 รอบคัดเลือก วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ ซ.สุขุมวิท 26 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากที่นี่ Thailand Quality Prize 2018 รอบคัดเลือก 17-20 ตุลาคม 2560

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2018 รายชื่อผลงาน QCC ผ่านการพิจารณารอบเอกสาร

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2018 รายชื่อผลงาน QCC ผ่านการพิจารณารอบเอกสาร เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ ซ.สุขุมวิท 26 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่นี้ ประกาศผล Thailand Quality Prize 2018 รอบเอกสาร