Home › Category Archives › ประกาศผลการแข่งขัน

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2015 ผลงาน QCC ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่การตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2015 ผลงาน QCC ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่การตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

PDF Download ที่นี่ >> ประกาศผล Thailand Quality Prize 2015 รอบคัดเลือก (2480)

 

 

ประกาศผลรอบตรวจเอกสาร Thailand Quality Prize 2015

รายละเอียด สามารถ download ได้ที่นี่ ::
ประกาศผล Thailand Quality Prize 2015 รอบเอกสาร (2819)

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2014 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ Thailand Quality Prize 2014  เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2557
รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ Thailand Quality Prize 2014 (2370)