Home › Monthly Archives › พฤษภาคม 2019

เชิญฟังบรรยายหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2020 พร้อมบรรยายพิเศษ


บรรยายหลักเกณฑ์ หัวข้อ กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพและการเลือกใช้เครื่องมือ QCC พร้อม รู้ลึกถึงแก่นแท้ ของเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2020